Algemene Voorwaarden:

Bij inschrijving verplicht de klant zich tot het maandelijks betalen van een abonnement en  is akkoord met deze algemene voorwaarden.

  •  Bij in gebreke blijven van betaling, vervalt je recht op deelnemen aan de lessen.     

  • Uitgaand van 45 lesweken per jaar is abonnement voor:

               Puur-Pilates: 35 euro per maand,  

               Puur-Yoga: 40 euro per maand

               Bij deelname aan twee lessen per week(ook combi): 55 euro per maand.

  •   Een 10 lessenkaart kost 100 euro voor Pilates, 110 euro voor yoga of combi

  •   Afmelden bij absentie is gewenst ( minimaal 6 uur voor start van de les)  06-39046751                                                 Bij het niet op tijd afmelden van de les vervalt je recht op inhalen.   

  •   Mensen met abonnement zijn verzekerd van een plekje in de les, met een lessenkaart is er plek op de overige         matjes. 

  •   Let op de geldende regels in de studio (geen schoenen en mobiele tel. in de leszaal )

  •   Opzegtermijn is 1 volledige maand (dus in mei opzeggen is juni nog betalen)

  •   Bij ziekte of op dokters/fysio-advies kan per direct opgezegd worden.

       Deelname van de lessen is volledig op eigen risico deelnemer

       Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les aan de docent te melden.                                 Deelname aan de lessen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.

       Neem bij twijfel contact op met uw arts

34829391_2211658222208440_67408850844102