top of page

Algemene Voorwaarden:

Bij inschrijving verplicht de klant zich tot het maandelijks betalen van een abonnement en  is akkoord met deze algemene voorwaarden.

  •  Bij in gebreke blijven van betaling, vervalt je recht op deelnemen aan de lessen.     

  • Uitgaand van 40 lesweken per jaar is abonnement voor:

               Puur-Pilates: 35 euro per maand,  

               Puur-Yoga: 40 euro per maand

  •   Een 10 lessenkaart kost 115 euro voor Pilates, 130 euro voor yoga en 80 euro voor trampoline.

  •   Afmelden bij absentie is gewenst ( minimaal 24 uur voor start van de les)Bij het niet op tijd afmelden van de les      vervalt je recht op inhalen.   

  •   Mensen met abonnement hebben de mogelijkheid een gemiste les in te halen. (mits daar plek voor is)

  •   Let op de geldende regels in de studio (geen schoenen en mobiele tel. in de leszaal ) 

  •   Opzegtermijn is 1 volledige maand (dus in mei opzeggen is juni nog betalen)

  •   Bij ziekte of op dokters/fysio-advies kan per direct opgezegd worden.

      

       Deelname van de lessen is volledig op eigen risico deelnemer

       Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les aan de docent te melden.                                 Deelname aan de lessen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.

       Neem bij twijfel contact op met uw arts

34829391_2211658222208440_67408850844102
bottom of page